Restart av Multicraft daemon Planlagt
Prioritet - Medium Berører Server - servermc

Vi tar en restart av alle multicraft daemon.  Alle servere vil gå ned i noen minutter.

Dette vil bli utført kl 20:00